Oververkeer.nl geeft inzicht in mobiliteitOververkeer.nl is bedoeld om verschillende data over mobiliteit in kaart te brengen. Toepassingen zijn het in beeld brengen van verkeersonveilige locaties, inwinning en presentatie van wegbeheerders over die locaties en het combineren met andere relevante informatie. Denk daarbij aan fietsroutes, strooiroutes of reisijden.

Het aan een breed publiek presenteren van deze informatie is de grote kracht van oververkeer.nl